Holistic Análisis Financiero

L’Anàlisi financera de l’empresa com avantatge competitiu

L’Àrea de finances és vital per a qualsevol empresa. En un context marcat per la inestabilitat i la volatilitat, és més important que mai comptar amb una estratègia financera que sigui proactiva (i no reactiva), cosa a la qual cosa dóna resposta la Planificació i Anàlisi Financera (FP&A, sigles de Financial Planning and Analysis ).

Dins aquest àmbit cobra especial importància la part de l’anàlisi financera, ja que les dades que s’obtinguin aquí serviran com a suport per prendre decisions operatives i estratègiques sobre el futur de l’organització.

Per aquesta raó, en aquest article aprofundim en la part d’anàlisi financera, parlant de quin és el seu principal objectiu i alguns punts clau a tenir en compte per fer-ho de manera òptima.

Quin és l’objectiu de lanàlisi financera duna empresa?

El principal objectiu de l’anàlisi financera és generar informació que permeti definir l’estratègia financera de l’empresa de manera fiable i basada en dades (no en intuïció) mitjançant l’estudi d’indicadors propis i externs.

El resultat que persegueix posar a disposició dels responsables financers una eina que els ajuda a tenir més entesa dels resultats i del funcionament de les empreses per poder anticipar-se i definir accions que permetin la millora contínua dels resultats.

Anàlisi financera: fins a quin punt és important portar-ho a terme?

A mesura que una empresa creix en facturació es fa imprescindible comptar amb una bona anàlisi financera que asseguri una planificació correcta.

L’anàlisi financera té en compte indicadors de totes les àrees de l’empresa (no només econòmics), cosa que el converteix en una eina molt efectiva de cara a anticipar problemàtiques i planificar accions.

Una bona anàlisi financera pot ajudar les empreses a respondre preguntes com:

  • A quins riscos ens enfrontem?
  • Com sabem si estem invertint de manera adequada?
  • Quins productes o serveis ens donen més marge?
  • Quins canals de venda tindran un impacte més gran en el negoci a futur?
  • Quins clients són rendibles?
  • I moltes altres

Per tant, l’anàlisi financera és clau perquè les empreses, els seus directius i els seus Controllers financers puguin prendre millors decisions basades en dades.

Punts clau a tenir en compte a l’hora de fer una anàlisi financera.

Tradicionalment els equips de finances es basaven en dades històriques i tendències per fer suposicions sobre la rendibilitat. L’augment de la tecnologia, de la quantitat de dades i la capacitat per processar-les avui permet enfocar les anàlisis no només en base a històriques, sinó també a prediccions.

Que un departament de finances tingui eines i capacitat pròpia per fer una bona anàlisi i prediccions financeres significa que podrà donar resposta a les inquietuds de la seva organització de forma més ràpida i documentada.

Aquesta capacitat de fer anàlisis predictives és una peça essencial dins dels processos de transformació digital de qualsevol empresa, ja que permet millorar les previsions i la presa de decisions.

Aclarit això, mencionarem alguns punts a considerar de cara a realitzar una anàlisi financera que faciliti la presa de decisions.

Identifica les diferències dels resultats reals amb les previsions.

Cal que analitzis les variacions del teu exercici real respecte a les teves previsions financeres. El més habitual és que la teva performance es quedi lleugerament per sota de la previsió, ja que solem ser ambiciosos a les metes, però si es queda molt per sota o per sobre, cal entendre per què.

No tenir aquestes previsions limita la teva anàlisi només a dades passades. És a dir, veuràs els números aconseguits, però realment no podràs saber si el període ha anat sobre o sota la previsió. És aquesta comparació la que us ofereix les respostes.

Reuneix les dades de manera ràpida per millorar la teva agilitat.

Una bona freqüència per fer les anàlisis financeres és mensualment. Per això necessitaràs tant la previsió del mes com les xifres dels resultats reals del mateix període. Això és una cosa que, depenent de l’activitat i la mida de l’organització, pot portar dies.

Si vols ser àgil a l’hora de prendre decisions per confirmar o variar l’estratègia, necessites donar-te suport en un sistema que simplifiqui aquesta tasca, com ara un software de finances.

De fet, un bon software d’anàlisi i planificació financera pot fer directament aquesta comparativa sense necessitat de malgastar hores del teu equip creant fulls de càlcul, perquè et puguis dedicar a tasques de més valor com és la presa de decisions.

Analitza les pèrdues i els guanys.

Contrastar els teus ingressos i despeses amb la previsió et permetrà veure si la teva força de vendes està complint objectius i si estàs mantenint els costos de ratlla. Aquesta tasca, aparentment bàsica, es complica molt a mesura que les empreses augmenten de mida. És habitual que la recopilació de xifres per equips i departaments i la posada en comú per a la seva anàlisi pateixi retards o errors al llarg del procés.

Novament, comptar amb un software que recopili de forma dinàmica aquesta informació et permetrà avaluar còmodament aquesta dada per poder donar resposta a decisions sobre vendes, despeses i creixement del negoci.

Recolza’t en un software d’anàlisi financera.

Com hem vist, comptar amb un software apropiat pot marcar la diferència a causa de la quantitat i els mitjans d’informació que necessites analitzar avui dia. L’ús d’una eina adequada accelera la creació d’informes, la visualització de dades, la creació de gràfiques i, en definitiva, millora la comprensió i la interpretació de la informació perquè prenguis millors decisions de forma àgil.

Més enllà de l’anàlisi financera.

Realitzar anàlisis financeres freqüents, generar i contrastar previsions amb dades reals i prestar atenció a informació externa que pugui afectar el teu sector o empresa és una bona estratègia per garantir la bona salut financera del teu negoci.

Analitzar tota aquesta informació és el primer pas per poder elaborar una bona planificació financera que us ajudi a superar desafiaments i identificar oportunitats abans que la vostra competència.

Si vols saber més sobre solucions de software per a anàlisi financer no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Articles Relacionats

Blog Fp&a
Qué és FP&A i per què és important

En un context com l'actual on la inestabilitat financera i la volatilitat dels mercats són tan presents, és normal que [...]

Blog 5tips Analisis Financieros
5 tips per optimitzar la planificació i l’anàlisi financera (FP&A)

Temps i diners. Si féssim un estudi de mercat i preguntéssim a directors financers, empresaris o encarregats de departaments comptables [...]

Holistic Data Solutions Blog Automatizar Consolidacion Financiera Beneficios
6 beneficis d’automatitzar la consolidació financera

La consolidació financera és un procés que pot absorbir molt de temps i recursos. Les empreses que el fan manualment [...]

Altres artícles destacats