Holistic Data Solutions Blog Desafios Planificacion Reporting Retail

4 reptes de la planificació i el reporting en retail i com superar-los

La gestió operativa al sector retail és complexa per moltes raons: la quantitat de factors a considerar, els canvis de tendències o de temporada, la gran diversitat d’estoc, la variabilitat en la demanda, etc.

La quantitat d’informació que cal manejar per tenir tot controlat arriba a ser aclaparadora, fet que suposa un desafiament important per als retailers.

Per això en aquest article explorem 4 reptes a l’operativa retail relacionats amb la planificació i el reporting, i com una solució de Business Intelligence, Planning i Intel·ligència Artificial (IA) pot ajudar-te a superar-los fàcilment.

Recopilar, centralitzar i analitzar totes les dades del negoci

En retail, les dades són la pedra angular de l’èxit. Una adequada gestió i anàlisi dels mateixos, incloent-hi tendències, comportament del client, vendes, etc., permet prendre decisions més informades i millorar els resultats del negoci.

Però la quantitat de dades és tan aclaparadora (temporades, rebaixes, col·leccions, granularitat dels articles, etc.) que cal comptar amb una eina adequada per gestionar-los i convertir-los en informació accionable i útil per prendre decisions.

En molts casos hi ha barreres que impedeixen que això passi, per exemple si les dades no es recullen de manera adequada, no s’integren entre diferents programari i eines o si formen illes de dades no compartides entre departaments, entre altres raons.

La solució passa per comptar amb un sistema de reporting automatitzat que recopili i sigui el punt central d’informació per a tota l’organització, que integri canals tant en línia com offline, que permeti diferenciació per article i punts de venda (àrea geogràfica o tipus de botiga) i que ofereixi de forma clara tots els KPIs claus del negoci (taxa de conversió, tiquet mitjà, comparatives entre punts de venda, etc.).

Aconseguir una planificació d’alt nivell àgil i col·laborativa

El Merchandise Financial Planning (MFP) és la planificació que defineix les línies mestres i els objectius d’alt nivell. Històricament, aquest pla consistia a intentar anticipar la demanda sobre la base de la temporada anterior i assegurar un estoc que la cobrís, tot això dins dels objectius financers, cosa que es feia en fulls de càlcul després d’un àrdu treball de dies o setmanes.

Al món actual aquesta forma de procedir s’ha quedat obsoleta. Els processos han de ser més àgils i col·laboratius per adaptar-se a les necessitats canviants de lentorn i facilitar una presa de decisions informades, no en base a percepcions subjectives o intuïcions.

Una planificació realitzada sense la profunditat ni la contribució global de tots els usuaris clau pot conduir a una mala anticipació d’una temporada, fent que l’estoc sigui excessiu (amb els costos associats que això té) o que es trenqui als articles més demanats ( limitant els beneficis).

Una solució de Planning MFP permet una planificació més àgil a múltiples nivells i per a múltiples usuaris concurrents. Aquest nou enfocament estalvia molt de temps als equips, temps que es pot dedicar a generar més valor, com ara analitzar i definir el millor pla per alinear l’MFP amb els objectius de vendes.

Les solucions de retail planning permeten realitzar anàlisis top-down i bottom-up per assegurar que la planificació d’alt nivell queda alineada amb els objectius, arribant a nivells tan detallats com botiga, model-color o fins i tot SKU, una mica on els tradicionals fulls de càlcul no arriben.

Realitzar estimacions de venda precises i millorar l’experiència del client

L’estimació de vendes és una part important tant per a la gestió dels estocs com per assegurar una gran experiència de client.

Els canvis de demanda cada vegada es produeixen més ràpid, per la qual cosa cal comptar amb dades que ajudin a fer previsions més enllà dels números de vendes de l’any anterior, cosa que els models predictius basats en intel·ligència artificial poden ajudar.

A més, els consumidors cada vegada demanen experiències de compra més personalitzades, cosa que requereix tenir la capacitat d’analitzar el seu comportament per oferir recomanacions que siguin rellevants per a ells.

Una solució BI+IA pot ajudar a recopilar i analitzar multitud de dades dels clients, segmentar audiències (en base al seu historial, preferències, ubicació geogràfica, etc.) i oferir promocions personalitzades que augmentin tant la satisfacció del client com les vendes.

Realitzar una gestió d’estoc eficient al magatzem i la botiga

Un altre dels grans desafiaments és la gestió de l’estoc tant a nivell de magatzem com de botiga (allocation & replenishment).

Els canvis en la demanda, les tendències, el llançament de productes nous i altres vicissituds pròpies del sector fan que sigui complicat anticipar l’estoc adequat, tant a la botiga com al magatzem. Per això, com dèiem a l’apartat anterior, tenir una bona capacitat predictiva és clau també per a la gestió d’estocs, encara que això només és el punt de partida.

Les solucions de Planning + IA permeten connectar les prediccions de demanda amb la planificació de l’estoc central (magatzem) per tal d’estimar quin seria el seu impacte. Això, juntament amb una solució de planificació d’estoc central, ajuda anticipar els moments de compra de mercaderia (OTB, Open To Buy) i planificar els descomptes mid-season i les rebaixes, minimitzant estoc i maximitzant el marge.

A nivell de botiga, enllaçar els models predictius detallats per regió/botiga amb una solució de replenishment permet anticipar, planificar i fins i tot simular els enviaments a botigues (des de magatzem o des d’un altre punt de venda). Aquesta combinació de planning+IA ajuda a prevenir trencaments d’estoc (ja que qualsevol canvi de tendència o patró de consum es podrà detectar a temps), reduir els terminis de reposició i enviaments i minimitzar els costos associats al transport de les mercaderies.

T’ajudem a desplegar un sistema BI a mida de les teves necessitats

Si parlem de retail, la millor opció és comptar amb una solució creada a la mida del negoci. Les eines parcials o fulls de càlcul compartits que generen informació de mala qualitat no ajuden a prendre decisions informades a nivell operatiu.

Una solució completa i que combini Business Inteligence, Planning i IA et permet superar totes aquestes dificultats, aportant un gran valor a tota la cadena de subministrament: reduint l’esforç necessari per crear informes útils, facilitant una entesa més profunda del rendiment tant de botigues com de productes, i alliberant temps perquè els equips puguin dedicar-ho a anàlisis que generin més valor.

D’aquesta manera es pot fer una millor planificació operacional i mesurar tots els KPIs en una única eina, integrant tota la informació end-to-end.

La planificació en retail, per la seva naturalesa, es pot beneficiar molt de l’analítica de dades i l’aplicació d’intel·ligència artificial. Si tens alguna pregunta o t’interessa tenir més informació sobre com et podem ajudar a millorar la teva operativa retail, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Articles Relacionats

Blog Fp&a
Qué és FP&A i per què és important

En un context com l'actual on la inestabilitat financera i la volatilitat dels mercats són tan presents, és normal que [...]

Post 2a
Software BOARD: què és i les seves avantatges

Board International va ser fundada als anys 90 sota la voluntat de ser un Self-Service Analysis and Reporting, és a [...]

Blog 5tips Analisis Financieros
5 tips per optimitzar la planificació i l’anàlisi financera (FP&A)

Temps i diners. Si féssim un estudi de mercat i preguntéssim a directors financers, empresaris o encarregats de departaments comptables [...]

Altres artícles destacats