Blog Holistic Wssi

WSSI: què és i com treure-li el màxim partit

La gestió d’inventari i vendes és un factor crític per a l’èxit al competitiu món del retail. En aquest sentit, el WSSI (Weekly Sales Stock Intake) és una eina essencial per a la planificació i execució de l’inventari, ja que serveix de guia per tenir la quantitat correcta d’estoc al lloc i moment adequat.

Si vols saber què implica el WSSI, quins són els beneficis valuosos que aporta a les empreses detallistes i com pots treure el màxim d’aquesta potent eina per optimitzar la gestió retail, segueix llegint.

Què és el WSSI (Weekly Sales Stock and Intake).

El WSSI és un dels processos més importants en retail i juga un paper crucial en la presa de decisions tàctiques i en la gestió operacional.

El terme weekly sales stock and intake (comunament conegut amb l’acrònim WSSI) fa referència a la gestió i monitorització de les vendes, nivells d’estoc i arribades i sortides de magatzem a nivell setmanal. És un procés que ajuda els retailers/merchandisers a gestionar l’estoc del magatzem central i l’aprovisionament, cosa que si es fa de manera eficient ajudarà a maximitzar el potencial de vendes i minimitzar els costos d’emmagatzematge.

Tradicionalment en aquest procés han entrat en joc mètriques com les vendes previstes, nivells d’estoc i futures arribades a magatzem, encara que cada vegada és més important incorporar a l’anàlisi dades que permetin identificar patrons, tendències o anomalies que ajuden a fer ajustaments i optimitzar les operacions per casar amb la demanda de manera eficient.

El WSSI juga un paper crític per a l’èxit en retail ja que ofereix una visió holística de l’efectivitat a nivell granular, permet alinear l’inventari amb la demanda i, per tant, reduir el risc de trencaments d’estoc, sobretot en períodes exigents com durant les rebaixes.

I no només s’hi queda, el WSSI es permeabilitza amb altres aspectes importants del retail com l’assortment planning, les estratègies de promoció i la planificació financera.

Beneficis del WSSI.

Cap negoci retail no hauria de treballar sense WSSI. Si es fa servir de forma eficient i intel·ligent és una ajuda clau que facilita molt la gestió del negoci. Entre els seus principals beneficis cal destacar:

 • Facilita la presa de decisions ja que permet respondre de manera molt ràpida i amb més informació a qüestions estratègiques sobre compres, promocions i preus.
 • Optimització de l´inventari, ja que permet mantenir nivells d´inventari òptims, evitant la sobreinversió en productes que no es venen i reduint la possibilitat de deixar articles populars sense estoc.
 • Millora de la rendibilitat, evitant descomptes o liquidacions en projectar amb precisió les vendes i gestionar l’inventari de manera eficient, cosa que deriva en marges més grans.
 • Més eficiència operativa, ja que permet automatitzar gran part del procés de gestió d’inventari per estalviar temps i recursos.
 • Millora de lexperiència del client, ja que sempre disposaràs d’un inventari equilibrat sense manca de productes.
 • Reducció de pèrdues, ja sigui per acumulació d’inventari no desitjat o la manca de productes demanats.

Com treure el màxim profit del WSSI.

Una implementació efectiva del WSSI implica una profunda entesa dels seus principis i una integració adequada amb l’anàlisi de dades i l’estratègia operacional. Quan tots aquests engranatges encaixen s’obté tot el potencial del WSSI.

El WSSI es basa en dades (estoc, vendes, entrades, etc.) que són analitzats meticulosament per facilitar la presa de decisions. Comptar amb una solució de planificació que inclogui WSSI i que permeti accedir i gestionar totes aquestes dades i variables de forma còmoda (cosa que seria impensable amb un full de càlcul) facilita molt la feina.

Aquest tipus de solucions et permeten planificar i simular de forma àgil totes les dades que necessites per anticipar la teva operativa, com ara:

 • Calcular de forma automàtica quant estoc i en quina setmana s’ha de comprar (càlcul de l’OTB o Open to Buy).
 • Planificar futures entrades i sortides d’estoc i veure’n l’impacte immediat a l’OTB.
 • Aplicar canvis a l’estratègia de cobertura, ampliant o reduint les setmanes mínimes de cobertura d’estoc i recalculant tot el model de forma immediata.
 • Simular setmanes en què no es poden fer comandes a proveïdor, per veure l’impacte en estoc i recalcular si cal comprar més mercaderia a les finestres de compra disponibles.
 • Planificar descomptes a les col·leccions amb més estoc per reduir-lo sense perjudicar gaire el marge brut.
 • Altres tasques com simular múltiples variables, automatitzar càlculs, etc., i tot això a diferents nivells de detall (categoria, subcategoria, etc.).

Com es pot veure, els retailers que treballin amb plataformes robustes que combinin la recollida i anàlisi de dades juntament amb un procés de planificació WSSI comptaran amb un gran avantatge competitiu, ja que tindran una major agilitat per prendre decisions més precises i una major adaptabilitat al mercat.

Integració del WSSI amb IA predictiva.

Anant un pas més enllà, el WSSI es pot combinar amb previsions de vendes basades en models d’intel·ligència artificial (IA), unint la versatilitat d’una solució de planificació retail amb el poder predictiu de la IA.

Això permet als retailers modelar de manera més precisa un dels inputs clau en el model WSSI: la venda prevista. Mitjançant models de IA predictiva, es pot anticipar el comportament dels clients (fins i tot en casos de nous productes o botigues sobre els quals no hi ha dades històriques), tendències del mercat o dinàmiques dels competidors, etc.

Tot això permet obtenir una previsió de vendes més exacta que, en combinar-la amb el model WSSI, permet optimitzar les estratègies d’aprovisionament, millorar els models de pricing i la definició d’estratègies promocionals i, en definitiva, augmentar les vendes i la rendibilitat.

Busques potenciar el teu negoci retail?

Com hem vist, el WSSI és una pedra angular que ofereix als retailers la capacitat analítica i de previsió necessària per prosperar en un ecosistema tan competitiu. Una integració estratègica del WSSI pot redefinir la manera com una organització és capaç d’adaptar-se als canvis, capitalitzar les oportunitats i avançar en el camí del creixement.

La combinació de WSSI amb intel·ligència artificial amplifica les capacitats d’aquest procés, i ofereix a les organitzacions una agilitat i intel·ligència que les situarà un pas per davant dels seus competidors.

Si estàs interessat en incorporar aquestes eines o busques una plataforma que t’ajudi a optimitzar la teva planificació i el teu inventari per assolir els teus objectius empresarials, des de Holistic Data Solutions et podem ajudar. Posa’t en contacte amb nosaltres i en parlarem.

Altres artícles destacats