Serveis

Data-Driven Transformation

T’ajudem a convertir-te en una empresa que pren decisions basades en dades, proporcionant-te la guia i acompanyament per aprofitar totes les dades disponibles al teu negoci, obtenint així un avantatge competitiu en utilitzar-les de forma transversal a la teva presa de decisions.

Data Driven Strategy

Data Driven Strategy

 

T'ajudem a definir i avançar al teu full de ruta cap a una Data-Driven Company.

Business Intelligence

Business Intelligence

 

Transformem les teves dades en informació disponible i al servei del negoci per prendre millors decisions.

EPM

Enterprise Performance Management

 

Planificació i Simulació del segle XXI. Allibera't dels excels, automatitza i professionalitza com planificar la teva empresa.

IA & Advanced Analytics

IA & Advanced Analytics

Des d'AI i ML per descobrir patrons i fer prediccions fins a IA Generativa per augmentar la productivitat de la força de treball i millorar l'experiència de client.

Formació & Trainings

Formación & Trainings

 

Capacitació de les persones clau de la teva empresa en la gestió i l'anàlisi de dades, internalitzant know-how i orientant la presa de decisions sobre la base de dades.

Creatividades Web 2 (3)

01

Data Driven Strategy

T’ajudem a definir i avançar al teu full de ruta cap a un model Data-Driven.

Data Driven Strategy Cat

El primer pas per avançar cap a Data-Driven és tenir clars els objectius estratègics i de negoci de la companyia. A partir d’aquí avaluar les necessitats i les capacitats disponibles i desenvolupar un full de ruta de la funció de Data & Analytics.

Projectes tipus

 • Pla director de Data&Analytics
 • Transformació de la cultura cap a Data-Driven
 • Desenvolupament de la funció analítica inhouse vs outsourced
 • Capacitació de la plantilla / Formació
 • Arquitectura de dades i integració
 • Pla de Data Governance

02

Business Intelligence

Solució basada en dades que empodera les empreses en analitzar i interpretar informació, permetent una presa de decisions més intel·ligent i una planificació estratègica efectiva.

Ilustracion Bi2

Problemes

 • Dades Desconnectades – Dades repartides entre diferents sistemes i Excels, sense anàlisis creuades, sense visió global.
 • Baixa Qualitat – Dades no validades, no consolidades, que no proporcionen fiabilitat (diverses versions de la realitat), desactualitzades.
 • Desavantatge competitiu – Informes que no responen a les necessitats de negoci, no ajuden a prendre decisions.
 • Desmotivació – Massa persones creant informes manuals, molt de temps en compilar dades i molt poc a analitzar-les.

Solucions

 • Visió Global – Unificació i harmonització de les dades en un únic entorn que permet creuar i relacionar informació.
 • Fiables – Informació validada i fiable, actualitzada periòdicament, proporciona la mateixa visió a tothom (single point of truth).
 • Alineat amb negoci – Informes pensats per al negoci, KPIs orientats a donar la millor informació per prendre les decisions.
 • Més temps per analitzar – Els usuaris clau aporten la seva expertesa allà on són bons: analitzant la informació per prendre millors decisions.

Projectes tipus

 • Quadre de Comandament Integral
 • Reporting Financer
 • Anàlisi comercial / vendes / marges / promocions
 • Reporting Estocs i Operacions
 • Anàlisi de Màrqueting i Xarxes Socials
 • Dashboard RRHH

03

EPM / Planning

Planificació i Simulació del segle XXI. Allibera’t dels excels, automatitza i professionalitza com planificar la teva empresa.

Ilustracion Apok

Problemes

 • Processos Lents – basats en fulls de càlcul complexes que triguen una eternitat a obrir-se o actualitzar-se.
 • Poc Flexibles – Afegir una fila o columna comparativa nova desmunta tot l’entramat.
 • Sense detall – Tot a alt nivell ja que és inviable afegir més detall de negoci (producte, client, CeCo).
 • Poc Robustos – Fitxers corruptes, pressupostos perduts, múltiples còpies del mateix fitxer amb valors diferents.
 • Aïllats – No es poden editar concorrentment, acabem amb múltiples còpies del mateix pressupost, però cadascun amb “el seu número”.
Ilustraciones Ap2ok

Solucions

 • Agilitat – Processos de planificació ràpids, senzills, intuïtius permeten escurçar el temps de setmanes a hores.
 • Flexibles – Adaptables a cada cas, fàcilment evolucionables i modificables als futurs reptes de negoci.
 • Detallats – Els càlculs es poden fer a alt nivell i es poden repartir automàticament per qualsevol dimensió de negoci.
 • Centralitzat – 1 sol accés a 1 sol entorn basat en 1 sol model de dades robust, amb seguretat per usuari i traçabilitat de canvis.
 • Col·laboratius – Entorn col·laboratiu on múltiples usuaris poden editar concurrentment i validar/rebutjar en diversos nivells d’aprovació.

Projectes tipus

 • Planificació P&L
 • Planificació Financera (P&L + Balanç + Cash Flow)
 • Planificacions de RRHH (Central, sucursals, punts venda)
 • Budgeting Comercial
 • Planificació Estocs
 • Simulacions de Marges Comercials

04

IA & Advanced Analytics

La IA està canviant la manera de fer negocis de molts sectors. Utilitzem metodologies d’analítica avançada per comprendre, predir i optimitzar els processos empresarials.

Ia&advanced Analytics

Predictive AI

IA Predictiva per predir el comportament futur de les teves variables clau de negoci i ajudar-te en la presa de decisions

Predictive Ai

Utilitzar grans volums de dades històriques internes i externes, entendre els drivers que afecten les teves variables objectiu de negoci, modelar i predir el valor d’aquestes variables a futur per anticipar-te a la presa de decisions.

Generative AI

IA Generativa per augmentar la productivitat de la força de treball i millorar l’experiència del client

Generative Ai

Utilitzar Large Language Models off-the-shelf o desenvolupats a mida per oferir eines capaces de generar, interpretar i respondre text amb una comprensió contextual avançada, facilitant així una àmplia gamma d’aplicacions.

Projectes tipus

IA Predictiva

 • Previsió de la demanda per producte a fashion retail
 • Càlcul de la probabilitat dèxit en el llançament de nous productes
 • Càlcul de la probabilitat de Churn de clients
 • Predicció de l’absentisme per millorar el servei al client

IA Generativa

 • Desenvolupament d’assistents conversacionals
 • Generació de bases de coneixement corporatives accessibles mitjançant llenguatge natural
 • Identificació d’àmbits d’aplicació de GenAI a l’empresa
 • Formació en ús de ferramentes de GenAI

Data Solutions

Implantem solucions basades en les plataformes Board, Power BI i Lucanet. Som experts en realitzar desenvolupaments a mida per a donar resposta a les necessitats dels nostres clients.

Descobreix els nostres casos d'èxit