Serveis

Implicats amb els teus projectes

La nostra visió es que la tecnología és un mitjà per aportar valor a les organitzacions. Els serveis d’Holistic es basen en estructurar les dades per a poder mesurar i controlar la informació i dotar al negoci de solucions automatitzades que agilitzin els processos de gestió de dades. Finalment, incorporem metodologies estadístiques de predicció i forecasting que donin suport a la presa de decisions.
Holistic Servicios Cat
Departamentos Y Sectores Cat

01

Business Intelligence

 • Maximitzem el valor de les dades, transformant-les en informació útil amb l’objectiu de millorar els processos d’anàlisi i presa de decisions en base al coneixement adquirit.
 • L’automatització dels processos garantitza informació actualitzada que agilitza el seguiment i la presa de decisions.
 • Un sol punt d’accés a la informació elimina duplicitats i la traçabilitat de la dada minimitza la incertesa.
 • Presa de decisions basada en informació fiable i robusta, amb autonomia per a la elaboració d’anàlisis ad-hoc.
 • Ecosistema robust i escalable, comporta menys dedicació de manteniment i més focus en la creació d’anàlisis que aportin valor al negoci.

02

Automatització de processos

Ilustracion Apok
Ilustraciones Ap2ok
 • Automatitzem procesos de negoci per a que puguis enfocar-te en la metodología i els resultat i t’oblidis dels problemes d’execució.
 • Tenim experiència en optimitzar i redissenyar processos com Forecast Comercial, Planificació i Consolidació Financera, Gestió de RRHH, Gestió de l’Stock, entre d’altres.
 • Processos amb un fluxe clar i definit controlat mitjançant etàpes i semàfors.
 • Basats en un repositori únic, elminant duplicitats i errors.
 • Repartició i càlculs automatitzats, focalitzant la intervenció de persones en les etapes de major aportació de valor (entrada de dades, revisió de propostes).
 • Repartició de Costos, Rolling Forecast, Models d’incentius, Consolidació Financera Comptable o Analítica.

03

Planificació i Simulació d’escenaris

Ilustracion Psnew Cat
Disseny de processos de planifiació a mida per a cada negoci:
 • Planifica el futur més immediat o la estrategia global de la companyia.
 • Aplicacions robustes, es nutreixen de la informació històrica per projectar Forecast o es basen en processos 0-based budgeting.
 • Càlculs complexos, però a la vegada complementats amb inputs introduits per els usuaris.
Aplicacions per a simular escenaris que aporten nous insights al negoci:
 • Simulacions estrategiques a alt nivell que impacten a tota l’organització fins el més mínim nivell de detall.
 • Incorporació de variables noves fora de l’scope actual, creixements inòrganics, nous elements (productes, clients, botigues, fabriques) i com impacten en el negoci.

Data Solutions

Implantem solucions basades en les plataformes Board, Power BI i Lucanet. Som experts en realitzar desenvolupaments a mida per a donar resposta a les necessitats dels nostres clients.

Descobreix els nostres casos d'èxit