Holistic Prevision Tesoreria

Previsió de tresoreria per a empreses: què és i com fer-la

La previsió de la tresoreria és un procés crític en la planificació a curt i llarg termini per a moltes empreses. Segons dades de l’Association for Financial Professionals, el pla de tresoreria és la prioritat número u per al 68% dels responsables de tresoreria.

En aquest article us expliquem què és, quins passos has de seguir per crear-la i per què hauries de pensar a automatitzar la previsió de tresoreria.

Previsió de tresoreria: què és.

La previsió de la tresoreria (també anomenada pla de tresoreria, flux de caixa o cash flow forecasting) és el procés d’estimar el flux de caixa entrant i sortint d’una empresa per a un període de temps concret.

Tenir un pla de tresoreria encertat ofereix informació que serveix per evitar una manca de liquiditat que pugui afectar l’activitat, o al contrari que hi hagi un excedent d’efectiu que es podria fer servir de forma més eficient.

La importància de la previsió de tresoreria a les empreses.

Tenir una previsió dels diners en efectiu (cash) de què disposaràs és fonamental per gestionar els pagaments, els cobraments o la capacitat d’inversió i millorar la salut financera de l’empresa, ja sigui per a:

 • Reduir el deute de l’empresa: assegurant disposar de l’efectiu necessari per pagar els deutes i les despeses associades en termini.
 • Reduir el risc per endeutament: assegurant que només adquireixes deutes que podràs fer front.
 • Augmentar la predictibilitat en el creixement de l’empresa: permetent planificar les inversions de manera efectiva.

Per això caldrà estimar els cobraments i pagaments en cada període, cosa que a simple vista sembla senzilla però que es complica a mesura que les organitzacions creixen.

Com fer una bona previsió de tresoreria per a la teva empresa.

La previsió de la tresoreria és una tasca que sol recaure en els equips de finances de les empreses però que necessita inputs de diferents fonts, especialment en organitzacions grans.

Com es realitza la previsió de la tresoreria pot variar entre organitzacions depenent dels seus objectius financers, informació disponible, etc. Partint d’aquesta base, veurem quins serien els passos per elaborar una bona previsió de tresoreria per a una empresa.

Defineix els teus objectius per a la previsió de tresoreria.

Si vols que el pla de tresoreria sigui útil cal alinear-se amb les necessitats de la teva organització. Algunes possibilitats en aquest sentit són:

 • Reducció del deute
 • Planificació de la liquiditat a curt termini
 • Planificació del creixement
 • Millorar el nivell de líquid per al tancament anual
 • Etc.

Per exemple, la previsió que necessitarà una empresa que ha de fer pagaments de deute setmanals no serà la mateixa que necessita una organització que vulgui preveure els números de tancament de cada trimestre.

Fixa el període per a la previsió de tresoreria.

Un cop determinat l’objectiu el pas següent és fixar el període a abastar amb el pla de tresoreria.

Per prendre aquesta decisió cal tenir en compte amb quina informació comptes, ja que aquesta perd precisió o directament no està disponible a mesura que mires més el futur. Per tant, s’ha de trobar l’equilibri entre un període que sigui interessant per prendre decisions però que també tingui informació de qualitat per basar la previsió.

Alguns exemples de previsió de tresoreria aplicables a la majoria de les empreses poden ser:

 • Previsió de tresoreria a curt termini: entre 2 i 8 setmanes vista ofereix informació fiable a nivell diari per a la presa de decisions a curt termini i la planificació diària de despeses i ingressos.
 • Previsió de tresoreria a mitjà termini: fins a 3-6 mesos vista, ideals per planificar reducció de deute, gestió del risc de liquiditat, gestió d’indicadors (key date), etc.
 • Previsió de tresoreria a llarg termini: a partir de 3-6 mesos, útil per a projectes de capital, estratègies de creixement a llarg termini, creació de pressuposts anuals, etc.

Trieu un mètode de previsió de tresoreria.

Depenent dels terminis i la informació disponible pots fer servir mètodes directes (basats en dades de flux de caixa reals) o indirectes (basats en balanços, previsions de projectes, etc.).

El mètode directe ofereix una previsió més precisa però està limitat a curt termini. A mesura que els terminis s’allarguen la previsió es complica ja que no es basa tant en fets efectius (efectiu actual, factures emeses i rebudes, etc.), per això s’estima de manera indirecta.

Recopila tota la informació que necessites per a la previsió de tresoreria.

Les dades necessàries per elaborar el pla de tresoreria es recullen dels comptes bancaris i/o dels programaris de gestió de la teva organització (ERP, CRM, etc.). Depenent de la gestió pròpia de cada empresa hi pot haver altres fonts de dades.

Entre tota la informació a recopilar s’inclou:

 • Situació actual de la tresoreria i altres actius corrents
 • Pla de les inversions a realitzar
 • Desglossament dels deutes
 • Ingressos i despeses de l’empresa
 • Anàlisi dels actius no corrents
 • Etc.

Aquesta sol ser una de les parts més delicades del procés de previsió de la tresoreria. És habitual que les fonts d’informació no estiguin centralitzades, per tant l’equip de finances ha d’invertir molt de temps en la recollida manual d’aquesta informació.

Unificar tota aquesta informació en un mateix repositori (un programari informàtic financer) fa que crear la previsió sigui un procés molt més senzill ja que gran part del treball, com la recollida dinformació, podria executar-se de forma automàtica.

Raons per automatitzar la previsió de tresoreria duna empresa.

Les grans empreses han d’invertir molts recursos en aquest tipus de planificacions, però la majoria d’aquests recursos van destinats a tasques de poc valor, com ara la recol·lecció de les dades o la confecció d’Excels intermedis previs als informes definitius.

Automatitzar aquestes activitats permet que els equips financers i els seus responsables puguin dedicar temps a tasques de més valor, com ara la simulació d’escenaris “what if”, avaluar els riscos de les operacions en base a dades més fiables, i en general analitzar i millorar la tresoreria de la companyia.

L’automatització de tot o part del procés pot estalviar una gran part de lesforç requerit per obtenir la previsió de tresoreria. Això és especialment important a grans organitzacions on hi ha comptes de diferents entitats bancàries, diverses unitats de negoci, diversos tipus de moneda, etc.

A Holistic Data Solutions considerem que per fer una bona previsió de tresoreria és fonamental comptar amb un sistema informàtic que s’encarregui de les operacions bàsiques com ara recopilar les dades, obtenir les xifres i monitoritzar l’estat de la tresoreria perquè sempre es disposi d’informació actual per prendre decisions. Això permet a les empreses millorar-ne l’eficiència i reduir el risc en les seves operacions.

T’ajudem amb la previsió de tresoreria de la teva empresa.

Com t’hem comentat, l’automatització total o parcial de la previsió de tresoreria ofereix molts avantatges, però per fer-la correctament és bona idea que et donis suport en especialistes en aquest tipus d’implantacions.

A Holistic Data Solutions som experts en projectes de planificació, per la qual cosa podem ajudar-te a crear un sistema eficient de previsió de la tresoreria per a la teva companyia. Si vols que en parlem només has de posar-te en contacte amb nosaltres.

Articles Relacionats

Blog Fp&a
Qué és FP&A i per què és important

En un context com l'actual on la inestabilitat financera i la volatilitat dels mercats són tan presents, és normal que [...]

Post 2a
Software BOARD: què és i les seves avantatges

Board International va ser fundada als anys 90 sota la voluntat de ser un Self-Service Analysis and Reporting, és a [...]

Blog 5tips Analisis Financieros
5 tips per optimitzar la planificació i l’anàlisi financera (FP&A)

Temps i diners. Si féssim un estudi de mercat i preguntéssim a directors financers, empresaris o encarregats de departaments comptables [...]

Altres artícles destacats