Solució de BI per a Esbelt
Image1

EMPRESA

Esbelt S.A.

Esbelt Client

EMPRESA

Esbelt S.A.

L’anàlisi de dades és necessària per poder identificar riscos, millorar processos, detectar noves oportunitats i prendre les millors decisions per al negoci. Aquest projecte ens ajuda a estructurar les dades ia millorar la presa de decisions dins d’un entorn integrat Microsoft 365.

Esbelt Client

Esbelt S.A.

Esbelt S.A. és una empresa barcelonesa fabricant de cintes transportadores termoplàtiques. Amb més de 50 anys d’experiència en el mercat, disposa de filials als Estats Units, França, Alemanya i Dinamarca. La seva seu industrial amb capacitat productiva es troba a Manlleu i compta amb un ampli equip d’enginyers especialitzats i técnics comercials, que assessoren i garanteixen el major rendiment dels seus productes a multitud d’indústries diferents a tot el món.

Abast del projecte

El projecte neix amb l’objectiu de redissenyar l’obsoleta anàlisi comercial de la companyia, creant una nova solució de Business Intelligence que permeti gestionar el negoci de manera integrada i escalable per cobrir totes les necessitats actuals i futures.

A més, es vol analitzar no sols informació comercial sinó també de stock, cobrint tant lempresa matriu com totes les filials en una única solució.

Descripció del projecte

El projecte final és una solució realitzada a Power BI que integra la informació de venda i estoc de tota la companyia. La seva flexibilitat permet una visió global a nivell estratègic per part de direcció general, a més de la granularitat i l’anàlisi detallada per zona, client o producte per a cadascun dels integrants de la xarxa comercial, tant en dispositius PC com mòbils/tauletes.

Elements clau:

  • Solució que integra informació comercial i d’stock de tota la companyia i totes les filials de forma global.
  • Anàlisi global comercial, comparativa amb pressupost i anys anteriors, anàlisi de costos i marges, detall per zones o per productes, tot això permet comprendre estratègicament el negoci i prendre decisions comercials.
  • Anàlisi detallada per comercial de la seva pròpia zona, podent analitzar clients (facturació, evolució, productes més comprats, comandes), així com els productes i totes les seves característiques (inclosos productes substitutius) per tenir en un sol entorn la gestió integral de tot el territori.
  • Informació d’stock en temps real als dispositius mòbils de tota la xarxa comercial, permet als comercials gestionar les comandes de forma fiable evitant trencaments d’estoc i oferint el millor material disponible amb el mínim temps de lliurament.
  • Espai d’anàlisi self-service, on cada usuari pot crear l’informe que necessiteu a mida.
  • Plataforma escalable que permet incorporar una futura anàlisi financera o operacional.
  • Reducció de costos en llicències Vs antiga solució de QlikView.

Coneix altres casos d'èxit

Solució de BI per a Esbelt

El projecte final és una solució realitzada a Power BI que integra la informació de venda i estoc de tota...