Transformació digital de l’àrea Econòmica-Financera en el grup Estabanell

El projecte final és una solució realitzada amb la plataforma de presa de decisions BOARD que integra la informació Econòmica-Financera de tota la companyia. La seva flexibilitat permet una visió global a nivell estratègic per part de la direcció general, a més de la granularitat i l’anàlisi en detall per societat, CeCo i línea de […]

Solució de BI per a Esbelt

El projecte final és una solució realitzada a Power BI que integra la informació de venda i estoc de tota la companyia. La seva flexibilitat permet una visió global a nivell estratègic per part de direcció general, a més de la granularitat i l’anàlisi detallada per zona, client o producte per a cadascun dels integrants […]